ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Untitled.jpg

*Σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται τιμοκατάλογος με έκπτωση επί των κρατικών τιμών (ΦΕΚ), ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το συνεργαζόμενο διαγνωστικό κέντρο

 

**Στα πλαίσια ετησίου προληπτικού ελέγχου (check up)